Van A naar Beter Onderwijs programma

Een effectief programma speciaal voor directeuren in het basisonderwijs! 


De TRIA-Onderwijsaanpak bevat 3 modules

Module 1

Persoonlijke ontwikkeling

 6 sessies van 3 uur

Module 2

Cyclische kwaliteitszorg

5 sessies van 3 uur

Module 3

Vreedzame communiatie

4 sessies van 3 uur

Investeer 45 uur in jezelf, want jij bent het waard!

 Je school in gevaar door leraren tekort

Je grootste risico is momenteel dat de kwaliteitsverbetering van je school achterop raakt. Jij moet je namelijk vooral bezig houden met het lerarentekort en de gevolgen daarvan. Zij-instromers hebben bv. veel ondersteuning nodig. Dat komt vooral op jou neer en/of je ib-er, want extra mensen heb je niet. Groepsbezoeken laat je als eerste vallen: geen tijd en gesprekken met leraren schoten er sowieso al bij in. Landelijk wordt gekeken naar het didactisch handelen, hoe de ondersteuning van leerlingen is geregeld en hoe passend het leerstofaanbod is. Daarnaast zijn de veiligheid én de kwaliteitszorg van groot belang. Allemaal zaken waarvoor jij als directeur de voorwaarden moet creëren, de trekker bent en moet bewaken dat het ook gebeurt zoals afgesproken. Hulp nodig?

Ik help je graag

Met mijn Tria- Onderwijsaanpak. Ik sta je als coach. trainer, adviseur bij. Je leert vooral jezelf en de effecten van je handelen kennen, want: jij doet ertoe als het gaat om kwaliteitsverbetering! Je leert vreedzaam communiceren en met je team efficiënt samen te werken. Je leert anders kijken, doelgericht werken, gegeven ook de kwaliteitseisen van de overheid. Je leert cyclisch te werken en vooral ook de talenten en ambities van je team te gebruiken. Met het oplopende lerarentekort en veel werkdruk bij de leraren is dit een must, anders raak je onherroepelijk achterop!

Loop je tegen de volgende problemen aan?

picto-thea-rentenaar

Veel zij-instromers

Zij hebben veel ondersteuning nodig. Wie gaat dat doen? Het komt vooral op jou neer!

picto-thea-rentenaar

Hoge werkdruk

Je mist een duidelijk overzicht en een plan én je gaat aan jezelf voorbij.

picto-thea-rentenaar

Geen kwaliteitsplan

Je werkt niet cyclisch en doelgericht. Een inspectiebezoek wordt spannend!

picto-thea-rentenaar

Zwakke school

Rood op de inspectiekaart: ouders gaan je deur voorbij en terecht! 

picto-thea-rentenaar

Zwak bestuur

Ga in gesprek, neem je bestuur mee op inhoud. Spreek vanuit:

 ik oké - jij oké!

picto-thea-rentenaar

Geen teamverband

Je kent elkaar niet echt en kan talenten en ideeën niet  benutten: het blijft los zand! 

Ik geloof in jou!

Ik treed op als je critical friend. Ik lees het inspectierapport, kijk naar de leeropbrengsten en wat je daaruit leert, ik lees je plannen, hoor je verhaal over het team en wat je over jezelf vertelt. Ondertussen lees ik je gezicht, je talenten en energieën en hoor ik hoe je communiceert en je verbindt.

Zo gaat het worden en dat maakt je blij

Ik stem op je af, weet waar ik moet beginnen, vanuit welke rol en hoeveel tijd we hebben. Vanuit mijn eigen ervaringen als directeur weet ik wat je doormaakt, wat je tegenkomt. En ook waar je opdracht ligt. Ik ben je coach, je adviseur en trainer en weet dat de inspecteur in mij altijd meekijkt én dat ik aan de kant van de kinderen sta. Zij zijn immers afhankelijk van jou en je team!


Mijn missie is gericht op de kinderen: het onderwijs moet afgestemd blijven op hun wensen en behoeften. Dus betrek ze bij het onderwijs: zij weten precies hoe ze het hebben willen! Jij bent daartoe het grote voorbeeld! Dat moet je uitdaging zijn en tevens je missie. In alle gevallen waarbij ik mee mocht doen in scholen is het gelukt mensen in beweging te krijgen en ze voldoende toe te rusten. Niet voor de inspectie of het bestuur , maar vooral voor de leerlingen die blije, positieve leraren nodig hebben, die in hun kunnen geloven. En ik geloof in jou!

Hoe mijn programma je hierbij kan helpen

Mijn aanpak richt je op de kern van je opdracht: een school creëren waar kinderen passend onderwijs krijgen afgestemd op hun vaardigheden en talenten. Jij leert wat daar zakelijk voor nodig is, hoe je daar komt en ook kan blijven.

En je leert vooral wie jezelf bent en wat je drijft. Je masker kan af, je hart opent en je geniet! 


Waarom mijn aanpak? Omdat het simpel is, het vooral over jou gaat en het werkt. Als jij kunt omgaan met 'je binnenste buiten' geef je zo'n mooi voorbeeld, dat dat onmiddellijk wordt overgenomen. Je team gaat in je geloven, jij ziet hun waarden, geeft complimenten en kijkt naar 'het glas is halfvol'. Kinderen groeien van deze aanpak en mijn geheim is: volwassenen ook.

Zo wordt werken in het onderwijs weer leuk!

Het ligt aan jou!......om er wat mee te doen ja! Dat klopt: bewust weten waarom je iets doet of laat. Zo treffend, zo helder!

Ellen Koops

Directeur
Montessorischool Osdorp

Mijn school staat weer op de benen. Het was heftig en ook zó leerzaam! Aansluitend bij mij en mijn team: heel fijn!

Ronald Copier

Directeur

Dr. Bosschool Utrecht

Wat een traject! Nog nooit kwam ik zo bij mezelf. Zoveel geleerd in zo weinig tijd, zo praktisch. Wat een vrouw!

Pascal Riet

Directeur
Pro Regeschool

Bij effectieve inzichten hoort een inspirerende trainingsomgeving

Landgoed Leyduin te Vogelensang
 Je bent er even uit en hebt daar meteen de goede focus, samen met collega- directeuren. We werken in kleine groepen en je krijgt individuele coaching. Gericht op waar het voor jou om gaat. Nergens kom je in zo’n korte tijd bij wie je echt bent. We lezen je talenten en energieën zelfs af aan je buitenkant. Je leert ook je hardnekkige overtuigingen kennen door de scan die je ondergaat en jouw lichaam en energie liegt nooit...

Het "Van A naar Beter Onderwijs"  programma

Module 1

Van A naar Bewust 

Leidingeven

Een module waarin alle facetten van je zijn en je handelen opgelicht en uitvergroot worden. Je gaat vanuit bewustzijn opereren, zodat je niet af hoeft te haken. De combinatie van onze instrumenten is uniek!

 • Je ervaart je achtergrond, je waarden en normen
 • De lichaamsscan brengt je diepste overtuigingen naar boven
 • Je leert talenten en energieën aflezen en af te stemmen
 • Je leert vreedzaam communiceren


Module 2

Van A naar Beter Kwaliteitsontwikkeling

Een module die je leert cyclisch te werken aan kwaliteitsverbetering met aandacht voor de bovenstroom: de doelen en de onderstroom: de emoties en hoe daarmee om te gaan. Bij jezelf en de ander.

 • Je leert je ambities formuleren mede vanuit huidige kwaliteitseisen
 • Je leert diepgaand analyseren, met jezelf in het vizier
 • Je bereikt de gewenste situatie samen met je team 
 • Je leert de kwaliteit vast te houden en te borgen

Module 3

Van A naar Bekwaam

Communiceren

Een module waarin jij leert Vreedzaam te communiceren en dat over te dragen aan je team en de ouders. Dat vraagt om je kwetsbaar op te stellen. Het voorkomt een burn-out! 

 • je communiceert vanuit: ik ben oké - jij bent oké
 • je leert je hart (weer) te openen
 • je werkt vanuit jouw wensen en behoeften
 • je stopt met ja zeggen en blijft in je kracht!

Weten of het programma iets voor jou is?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend intake gesprek

Spannend, je komt jezelf echt tegen. De scan is verrassend. Dit kun je met je gezond verstand niet bedenken. 

Marlies Oonk

Adjunkt Directeur

Pro Regeschool

Fantastisch, wat een traject. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt! Niet te voorspellen ook. 

Thea Rentenaar Scancoach

Lilian de Vries

Directeur

Goeman Borgesiusschool 

De combinatie van de pijlers is uniek. De diepgang was spannend en ook zo nuttig. Ik begrijp mezelf zoveel beter!

Anneke van der Harst

Leerkracht

Dr. Bosschool

En als jij je aanmeld voor een intake krijgt je gratis mijn boek

"Het ligt aan jou"