Thea in contact met Prinses Laurentien over Raad van Kinderen in bedrijven
01 september 2018 

Thea in contact met Prinses Laurentien over Raad van Kinderen in bedrijven

Op 8 juni 2018 tijdens het jaarlijks congres van de PO-Raad heb ik prinses Laurentien een hand gegeven. Ze ontroerde en inspireerde me: kind-inclusie is haar passie! Haar wens is dat alle bedrijven ook een Raad van Kinderen hebben, die meedenkt over de toekomst van het bedrijf.

The Missing Chapter Foundation beijvert zich om scholen en bedrijven te koppelen. Leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs vormen een Leerlingenraad, die regelmatig vergadert met de top van het bedrijf. Zo kunnen de kinderen bv. bij een bank vragen stellen als: “Wat doet u met al dat spaargeld? Waarom gebruikt u dat zo? Of: weten de spaarders dit en kan het ook anders?”.

Tijdens het congres legde Laurentien  de vinger op de zere plek in het onderwijs. In een gesprek met een groep 8 liet zij de zaal ervaren dat kinderen heel veel doen vanuit hun gevoel. “Hoor ik erbij, voelt het hier goed, is dit een fijne leraar”. Wij in het onderwijs maken geen contact met ze, omdat wij  vooral in ons hoofd zitten. Wij praten abstract over ‘de toekomstige generatie’ terwijl de kinderen voor ons neus zitten! En we betrekken ze niet bij nieuwe ideeën.

Mijn  kleinzoon heeft al jaren een opvatting over het onderwijs: saai! In groep 6 van de basisschool mocht hij al niet in de Plusklas voor rekenen, ‘omdat je dan eerst al die stomme sommen goed moet maken’ en dat lukte hem niet, omdat het saai was. Op mijn voorstel met de juf te gaan praten om hem een kans te geven te laten zien dat hij in de Plusklas thuishoorde, zei hij verbaasd: “Thea, wij praten niet met de juf , hoor”. Nu in het VO begrijpt hij goed dat je nu eenmaal ‘stomme dingen’ moet leren, want dat staat in het PTA. Na een terugzetting van VWO naar Havo zorgt hij nu met minimale inspanning dat hij de juiste cijfers haalt om een HBO of Universitaire-opleiding te kunnen volgen. “Onze leraren weten helemaal niet wat wij belangrijk of leuk vinden. Wij zijn met jongens- en meisjeszaken bezig, want dat hoort bij onze leeftijd. Kun jij daar nu niet iets aan doen?”. Ik heb  beloofd hem mee te nemen naar de beleidsmakers, als ik word uitgenodigd om kind-inclusie te promoten binnen het onderwijs. Dank Laurentien, namens alle kinderen die op school zitten!

Over de schrijver
Reactie plaatsen