Pleidooi voor hoop en optimisme!
11 november 2018 

Pleidooi voor hoop en optimisme!

Vertel kinderen dat zij ertoe doen, dat ze erbij horen en dat de wereld iets van ze verwacht. Zo niet dan ontstaat wanhoop. Hoop en perspectief is de motor van de opvoeding, evenals optimisme en levenslust. Aan het woord Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, tijdens een lezing in november jl. in het Erasmushuis in Rotterdam. Opvoeders zijn nodig: het vermogen om je in te leven is van groot belang en het verbrede van de mentaliteit vraagt verbeeldingskracht. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat waarheden van dictaturen niet gevolgd worden. Etiketten plakken heeft tot gevolg dat we kinderen steeds meer labellen. Momenteel worden 10 x zoveel kinderen als ADHD gediagnostiseerd als in de vorige eeuw. Realiseer je dat kinderen daarvan leren: ik deug niet! Veel kinderen hebben op dit moment een slechte start: armoede neemt ook bij ons toe.

We moeten de realiteit vertalen naar HOOP en perspectief! Het geeft de kinderen in Groningen bv. Hoop als hun ouders strijden tegen de gevolgen van de aardbevingen: de kinderen leren dat je zelf dingen kunt doen! Daarnaast moeten we  de leerlingen leren de ‘ja, maar’ vraag te stellen: ja, maar hoe kom ik daar of hoe komt dat dan? En ze leren er een gewoonte van te maken kritische vragen te stellen, of te wel het Onderbreken van impulsieve oordelen. Optimisme moet voorgeleefd worden, dus veel meer vertellen wat lukt, bv. dat de onderwijskansen van meisjes stijgt, evenals de gezondheidstoestand in de hele wereld. En Participatie bevorderen, bv. leerlingen zelf betrekken bij het leren omgaan met pestproblemen. Opvoeding en onderwijs is nodig voor inclusief burgerschap. Micha de Winter is een pleitbezorger voor het programma de Vreedzame School. Dat programma gaat segregatie en polarisatie te lijf wijst onderzoek uit. Vreedzame wijken helpen in de grote steden al voor de wijkgerichte ‘bonding’.  Bridging , bv van witte scholen naar zwarte scholen, is dringend nodig. En zo had hij te weinig tijd en sloot de voorzitster van de stichting het Huis van Erasmus de bijeenkomst af met een nog steeds treffende spreuk van Erasmus:

“Niemand wordt geboren om niet zijn verantwoordelijkheid te nemen”                                Ik heb genoten: het is zó waar!

Over de schrijver
Reactie plaatsen