Persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs
29 september 2023 

Persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs

In het jaar 2032 een vak

Persoonlijke Ontwikkeling (hierna PO genoemd) in het onderwijs wordt in het jaar 2032 een vak in het basisonderwijs. Dat is vermeld in de publicatie van het Ministerie van Onderwijs van 2021: de Staat van het Onderwijs. Dit voornemen past heel goed bij mijn wens om de leerlingen van basisscholen meer over zichzelf te leren. En dan gaat het vooral om het aflezen van het gezicht en het lichaam. 

Aan je uiterlijk is namelijk van alles te zien, zodat we af kunnen lezen welke vaardigheden en talenten iemand heeft. Een voorbeeld: mensen met een grote mond praten graag en mensen met een grote neus steken die graag in allerlei zaken. Lange benen sporten graag en mensen met een rond gezicht zijn vaak gericht op samen. Afstaande oren staan op: ik wil het zelf doen, want ik weet het. 

De gelaatkunde laat dus de buitenkant van iemand zien en via teamteaching kun je daar nog meer over weten en het inzetten in de school. Vooral om de leerkrachten te laten ervaren hoe het team waarvan zij deel uitmaken in elkaar zit, welke talenten aanwezig zijn en hoe zij daarin passen. En wat hun eigen unieke talenten zijn. Als zij dat namelijk leren waarnemen, kunnen zij ook hun nieuwe collega’s goed = professioneel opvangen.

Persoonlijke Ontwikkeling gaat vooral over hoe gedroeg je je als kind in je familie van herkomst en hoe is dat op deze leeftijd: als leerkracht en als collega in een team. Wat komt dan aan de orde en hoe ga je daarmee om? Vanuit mijn ervaring is het belangrijk dat je je bewust bent van of je een man of een vrouw bent, hoe lang je in het onderwijs werkt, dus heb je ervaring en hoeveel of begin je net? Verder is  de samenstelling van het gezin waar je uit voortkomt heel belangrijk, want vanuit de kennis van de Familie-opstellingen is die informatie interessant.

Bijvoorbeeld:  het hoeveelste kind ben je of ben je alleen, of ben je het oudste of het jongste kind, ben je een meisje of een jongen? Deze informatie is dan te vergelijken met je plaats in het schoolteam. Belangrijk voor je eigen ontwikkeling is echter ook: was je gewenst ? Een jongen of een meisje? En wat heb je meegemaakt als kind en welke overtuigingen zijn blijven hangen. Welke regels heb je geleerd, etc.

Mijn moeder had graag de rijkeluiswens ingewilligd gezien: eerst een zoon en dan een dochter en daarna maakte het niet meer uit wat het geslacht betreft. Helaas kreeg zij eerst een dochter, daarna nog een dochter en uiteindelijk een zoon. Daarvoor had ze 5 zwangerschappen met de nodige miskramen (4) afgewerkt grotendeels in oorlogstijd.

Deze informatie is voor jou als betreffende leraar van groot belang omdat deze wetenschap een grote rol gaat spelen in je leven, als onderdeel van een team. Jij gaat ervaren dat je collega´s nietje broers en zussen zijn, dat de directeur niet je moeder of je vader is. Dus dat je op je eigen kracht en vanuit gelijkwaardigheid je een plek moet verwerven in dat team. SPANNEND!

Afstemming

Ten gunste van de leerlingen moeten we in een team kunnen afstemmen. Maar goed ook, want dan kunnen ieders talenten ingezet worden. De kunst in een school is alle talenten te bundelen en de juiste man-vrouw op de juiste plek te zetten. Een voorbeeld: iemand die niet kan zingen kan het muziekonderwijs beter overdragen aan een ander en zelf b.v. op dat uur natuurkunde geven aan de groep van die collega. 

 In een team moeten we met elkaar samenwerken en afstemmen ten gunste van de leerlingen. Ik kan inmiddels vanaf je buitenkant je talenten en je energieën aflezen. Dat heet GELAATKUNDE. Mijn man en ik hebben dat aflezen geleerd in Duitsland en geven workshops voor schoolteams, directeuren, vriendinnen en andere belangstellenden.

Belangrijk is verder dat in de nieuwe wet – vanaf 2032 – het vak Persoonlijke Ontwikkeling ook een plek krijgt in het basisonderwijs. We weten dan nog niet wat de kinderen geleerd wordt. Ik hoop ene bijdrage te mogen leveren aan de invulling van dit vak, want ik heb daar ideeën over. 

Wie ben ik zelf eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik meegemaakt? Dan komen we op een dieper, vaak onbewust niveaudat nog steeds invloed heeft op je gedachten, je handelen. Je zult merken dat veel van die informatie (helemaal) nieuw voor je is. Het gaat dan bijvoorbeeld over zelfsturing en persoonsvorming: 

Zelfsturing gaat over wat je geleerd heb: thuis en op school, in de wijk, met je vrienden,vriendinnen tijdens je opleiding én wat je daar nu mee wilt. Dan komen vragen naar voren als: wat raakt me met kinderen:wanneer word ik boos of geniet ik volop? – hoe bevalt me de plek die ik inneem in het team, past die en heeft die te maken met m’n systeem van herkomst? Of met andere dingen? 

Ieder mens draagt onbewuste overtuigingen met zich mee, die voortkomen uit 

  1. iemands opvoeding in het systeem van herkomst, de setting waarin je geboren bent, je oorsprongsfamilie: via Systemisch werk te doorgronden. 
  2. en ook uit iemands verschijning is de energie af te lezen: je lichaam, je gezicht én je hele verschijning. Wat die energie betekent is te verklaren via de Gelaatkunde.
  3. de imprint van je ouders, doorgegeven door je moeder in de baarmoeder: via Scancoaching te achterhalen!

Persoonsvorming begint thuis, waar je de invloeden vanuit je omgeving meekrijgt, zo klein als je bent. Ik groeide op in Alkmaar en leerde ‘Ons soort mensen’ kennen. In Utrecht spraken de kinderen van onze openbare school nooit met ‘die vuile katholieken. “Zo doen we het hier en dit zijn onze manieren’’ was belangrijk en anders werd de orde verstoord. En ook geldt nog steeds: ben je voor een dubbeltje geboren dan moet je nog maar zien of je een kwartje wordt: denk aan de schooladviezen die in groep 8 worden gegeven! De wethouder van onderwijs van Amsterdam zei in 2020 in een interview dat ze het heel moeilijk vindt om aan haar kinderen uit te leggen waarom niet alle kinderen uit de wijk (haar wijk) naar dezelfde school gaan. En zij heeft toch de touwtjes in handen?!

reageert. door Systemisch werken bloot gelegd kunnen worden. in een team:  –– het onbewuste weten:welke onbewuste overtuigingen draag ik mee? -  Vreedzaam Communiceren: communiceer ik vreedzaam en ken ik dan de regels – of Gelaatkunde: welke talenten en energieën heb ik? 

We geven in dit deel dus informatie over persoonlijke ontwikkeling / persoonsvorming en gaan daarbij diep: we komen namelijk onder de ‘oppervlakte’ en zoeken ‘het onbewuste weten’ op. Van deze thema’s heb je wellicht nog veel te ont-dekken! De grootste uitdaging van de GIDS wellicht?

Over de schrijver
Reactie plaatsen