Scholing op tijd via werkboek: Het ligt nu aan jou!
12 december 2018 

Scholing op tijd via werkboek: Het ligt nu aan jou!

Marike Rademaker en ik hebben besloten een werkboek te maken behorend bij mijn boek. “Het ligt nu aan jou’  is de titel, omdat je via dit werkboek allerlei informatie en vooral opdrachten krijgt om je bewustzijn te vergroten t.a.v. wie je bent en hoe je handelt. Wij pleiten voor nascholing, die op tijd komt, als persoonlijke ontwikkeling in 2032 in het curriculum wordt opgenomen. Dit leerboek is voor scholing en nascholing te gebruiken: een werkboek voor leerkrachten en directeuren. Marieke levert haar deel vanuit haar ervaring met wat beginnende leerkrachten nodig hebben. Ik ben vooral gericht op directeuren: wat moeten zij weten, kennen en kunnen. Het wordt een handzaam boek, waarin je kennis aangereikt krijgt en ook vragen krijgt, die iets bij je losmaken. Waar je verder over door kan sudderen. Een echt werkboek dus. Vragen die prikkelen en opdrachten die dieper gaan dan je gewend bent. Weet je bv. wat er allemaal onder het gedrag van leerlingen zit? En wat dat dan weer vraagt van jouw handelen? Of hoe je aan de oren van leerlingen kunt zien wat hun energie, hun behoefte is? Ook besteden we veel aandacht aan de theorie van familie- en organisatie opstellingen. Uiteraard is onze derde pijler de vreedzame communicatie: hoe houd je in deze turbulente wereld vol om te blijven leven vanuit: ik ben oké – jij bent oké.

Onze planning is het boek in april 2019 in de wereld te zetten. Dan hebben we nog ruim de tijd leraren en directeuren voor te bereiden op hun taak in 2032.

Ondertussen zoeken we contact met Pabo’s: het afzetgebied voor ons werkboek. We staan open voor ideeën en suggesties!

Over de schrijver
Reactie plaatsen